THEO VAN DER HOEVEN Beeldend Kunstenaar

VOGELAARWIJK "DE KRUISKAMP" TE AMERSFOORT

(een 3-jarig project)

De Vogelaarwijk is een achterstandswijk - ook wel 'Prachtwijk' genoemd - en daarvan hebben wij er in ons land 40. De Kruiskamp is zo'n wijk en Theo van der Hoeven is daar wijkkunstenaar.

De Kruiskamp herbergt 5500 inwoners, kent 72 nationaliteiten en er worden 52 talen gesproken. Een groot deel van de bevolking is van Turkse en Noord Afrikaanse komaf.

Het project is een initiatief van het Ministerie van WVI (Wijken, Volkshuisvesting en Intergratie) - VROM, en staat onder supervisie van Directie Musea Amersfoort in C. In een beperkt aantal Vogelaarwijken zijn kunstenaar betrokken, Amersfoort is daar één van.

De opdracht in deze wijk is om samen met de bewoners, winkeliers, woningcorporaties Portaal en Alliantie, het onderwijs en opbouwwerk de visuele werkelijkheid te optimaliseren. In een wijk waarvan een groot deel van de bewoners geen wortels in de wijk heeft, waar geen of nauwelijks Nederlands wordt gesproken is verbetering van wat men ziet vaak de enige verbetering die men herkent. Als die verbetering samen met de bewoners tot stand komt is de identificatie groot en ontaat er iets in de wijk waarop men trots is.
Dát te bewerkstelligen is het doel van Theo van der Hoeven, als wijkkunstenaar voor de Kruiskamp.

Dit project deed en doe ik niet alleen, maar samen met de bewoners - jong en oud - en met de woningcorporaties en het sociaal cultureel werk.

Onderstaande foto: Granieten tafels en banken in opdracht voor ABC scholen te Amersfoort ontworpen, thema is een multiculturele insteek voor 'Gezelligheid' het typisch Nederlandse woord dat in 30 talen in de granieten banken werd aangebracht. De locatie is het Meridiaan College Meer Stromenland Amersfoort (een bijdrage aan het programma conferentie). banken.jpg
Ik bedenk deelprojecten op basis van observaties, gesprekken die ik problematiseer, analyseer en omvorm tot een visuele oplossing.
Het project wordt gefinancierd door het ministerie van VROM en valt onder de parapluie ”Ruimte voor Contact”.

Taarten


Op kleine en grotere vijvers drijven taarten overal in de wijk.Deze taarten zijn samen met de kinderen uit de wijk gemaakt.
Taarten symboliseren feest...het 750-jarig jubileumfeest dat Amersfoort viert in het Jaar 2009.

Carnaval der Dieren


Dan die projecten die tot stand kwamen samen met het sociaal cultureel werk en de woningbouwverenigingen Portaal en de Alliantie.
"Carnaval der Dieren": decoratie voor 80 sloopwoningen van Alliantie decoreren om het afnemend aantal bewoners toch het veilige gevoel te geven nog “thuis" te kunnen komen. 5 scholen werkten hier aan mee.
Het project voorkwam dat de ruiten werden ingegooid en heeft 5 maanden stand gehouden en is inmiddels gesloopt.

Thuiskomen


Het pilot-project met Portaal, dat “Thuiskomen” ging heten is in volle voorbereiding, de bouwvergunningen zijn afgegeven en in 2010 worden de plannen naar ontwerp van mijzelf en van Gerard van Veen van Huurdeman Bouw gerealiseerd. De gevels worden voorzien van platen graniet de portieken worden gesloten. In samenspraak met de bewoners worden de hallen en de trappenhuizen ook gedecoreerd.


Hoorn de Overvloeds


Tot slot ben ik er trots op om samen met de gemeente en de netwerkbeheerder Stedin het trafo- of elektriciteitshuisje aan de Lemairestraat / het Neptunusplein vorm te mogen geven, in het hart van de wijk.
Het trafohuisje, nu nog vol graffiti, krijgt een geheel andere betekenis en functie. Het wordt de sokkel van een kunstwerk: een “Hoorn des Overvloeds”. De sokkel die geheel in graniet wordt uitgevoerd krijgt een uitleg over de herkomst van deze Hoorn en op de twee zijden van de sokkel worden de continenten weergegeven.

Wil je meer lezen hierover klik dan door naar het concept voorstel: “Concept document Hoorn des Overvloeds”
Het kunstwerk Komt in een wijk met 52 straten die genoemd zijn naar zeevaarders. De namen van de Zeevaarders en de tochten die zij maakten worden aan weerszijde van de sokkel, in het graniet weergegeven. Deze zeeroutes worden uitgewerkt door 3 jongdames.

Het kunstwerk dat ik voor deze plek heb bedacht wordt door leerlingen en hun docenten van VMBO school het Stromenland gemaakt.
En het onderhoud? Daarvoor draagt de winkeliersvereniging verantwoordelijkheid, zij maken in voorkomende gevallen de sokkel van het beeld schoon, en ook dat hoort bij mijn taak als wijkkunstenaar, om dat voor elkaar te krijgen.

Het Hek op het Neptunusplein


Op verzoek van de politie en de winkeliersvereniging is een bijzonder hek ontworpen met golfjes en lichtjes dat de relatie legt tussen Neptunus en het plein.
Het hek wordt gemaakt door de leerlingen van het VMBO "het Stromenland" in Amersfoort.

Ontmoetingsplek "het Schip" op het Neptunusplein


Dit wordt een ontmoetingsplek voor iedereen die boodschappen doet in het winkelcentrum en de omliggende winkels.
Binnen in het schip is speelgelegenheid voor de kleintjes, en de banken van het schip dienen als ontmoetingsplek voor ouders en het winkelende publiek.
De enige klok van de hele omgeving is bevestigd op de boegspriet van het schip.

De Bibliotheek


De bibliotheek van Kruiskamp bestaat 50 jaar. Dit wordt o.a. gevierd met een project "De Kruiskamp leest". Een onderdeel bestaat uit een een fototentoonstelling.

Het bijzondere van het project dat ik mag uitvoeren in de Kruiskamp is dat ik niet onbemiddeld ben. Ik heb een budget dat ik beheer als een goed rentmeester. Ik probeer van iedere Euro twee Euro’s te maken en tot nu toe is dat aardig gelukt, met dank aan een soepele opdrachtgever en de medewerking van vele anderen.

Tot slot: de functie van de wijkkunstenaar is een dienende, een enkele keer een van compromissen maar vooral een van lange adem, volharding en diplomatiek manouvreren. Het is een project waarin veel ervaring werd en wordt opgedaan. Het is een publicatie waard.

granieten banken


» Terug naar boven