Concept Voorstel beeld Hoorn des Overvloeds op het Trafo Huisje aan de Lemairestraat aan het Neptunusplein te Amersfoort door Theo van der Hoeven Wijkkunstenaar

Samenvatting van Verslag bijeenkomst het gesprek op 8 januari 2009, op het stadhuis van Amersfoort met een vertegenwoordiging van Vlekmanagement / Onderhoud Vastgoed van Eneco, wijkmanagement Kruiskamp van de Gemeente Amersfoort, en Amersfoort in C.

De vraag aan de medewerkers van de Eneco is of het mogelijk is een beeld  getiteld de Hoorn des Overvloeds op het trafohuisje aan de Lemairestraat te mogen plaatsen en daarbij op verlichting van de object uit het huisje te mogen rekenen, het huis schoon te maken en een financiële bijdrage aan onderdelen van beeld te willen geven.

Besloten werd door de Eneco te onderzoeken op welke wijze en in welke mate er groot onderhoud gepleegd moet worden aan het Trafohuis aan de Lemairestraat, Kruiskamp te Amersfoort.

Uit het gesprek werd duidelijk dat er een bereidheid is bij de Eneco mee te willen werken aan een duurzame oplossing voor het onderhoud en verfraaiing van het Trafohuis aan de Lemairestraat als bijdragen aan de fysieke herwaardering van het Neptunusplein in de Kruiskamp.

Het gewicht van het kunstwerk dient beperkt te blijven tot plus minus 150 kg vanwege de bouwkundige constructie van het ventilatiekanaal.

Echter een van de belangrijkste punten voor de Eneco is het onderhoud van het trafohuis.

De winkeliersvereniging heeft zich bereid verklaard het geheel te willen adopteren en er haar aandacht en zorg aan te willen besteden. De vraag van de Eneco delegatie is een zo duidelijk mogelijk voorstel in te sturen aan de Eneco aan het Adres van de heer bos.
Na een bezoek aan het Trafohuis aan de Lemairestraat volgend op de het gesprek waarbij de Eneco werknemers en Theo van der Hoeven aanwezig waren. Inspectie van de binnen kant levert enige mate van betonrot op de plaats van het luchtkanaal en dat wil zeggen dat het totaal te belaste gewicht van de Hoorn des Overvloeds niet boven de 150 kg maximaal mag gaan.

Voorstel:
De
Hoorn des Overvloeds is de metafoor die symboliseert de overvloed en diversiteit aan waren die er in en rond het winkelcentrum op het Neptunusplein te vinden is maar teven staat zij voor de grote verscheidenheid aan de landen van herkomst van haar bewoners…een kleurrijk geheel.

De Hoorn des Overvloeds bestaat uit een vorm van een hoorn en een grote hoeveelheid kogels van roestvrij staal met een diameter die varieert van 10 tot 40 cm, licht van gewicht en duurzaam. De kogels worden voorzien van een poedercoating. Samen met de hoorn vormt het een eenvoudig, krachtig, veelkleurig en aanwezig monument. De hoorn wordt ’s avonds verlicht. De stroom komt uit het trafohuisje en is een langdurig teken van waardering voor de bewoners van de wijk, haar klanten.

Op de muren van het huisje worden platen hardsteen of graniet aangebracht op ooghoogte met tekst die betrekking heeft op de Hoorn des Overvloeds, de geschiedenis van de het plein en haar naamgeving in relatie tot de wijk de zeeheldenbuurt.

Door haar plaats belemmert de vorm niemand het uitzicht ook niet de voorgenomen nieuwbouw maar vormt een welkome aanvulling op het ietwat steriele plein en geeft aan het plein een bijzondere attentie waarde.

Realisatie:
De
kosten voor het ontwerp en de uitvoering van het project worden gedragen door Amersfoort in C de Gemeente Amersfoort en de Eneco.

Wijkkunstenaar Theo van der Hoeven draagt zorg voor het ontwerp, en de uitvoering van de Hoorn des Overvloeds op het trafohuisje en de financiering ervan in overleg met de opdrachtgever Amersfoort in C

De Eneco pleegt groot onderhoud controleert het dak vervangt het boeiboord door tegels hardsteen of graniet.

De kosten voor de platen harsteen of graniet van de sokkel op het dak en op het graniet of hardsteen waarop de teksten komen, drukken eveneens op het budget van de Eneco, alsmede het schilderwerk van de deur en het reinigen van de gevel van het huisje rondom.

De Gemeente Amersfoort, in deze de wijkmanager begeleid en faciliteert het project uit additionele fondsen ( strategisch Ester) en draagt zorg voor de nodige vergunningen cq. fiattering van de verschillende commissies, bij de realisering.

De winkeliersvereniging van het Neptunusplein stelt zich garand voor het onderhoud van het eindproduct.

Traject:

Ontwikkeling definitief voorstel voor eind januari 2009 Theo van der Hoeven levert technische details aan

Uitvoering groot onderhoud voor eind maart 2009

Realisatie voor 22 mei 2009  

 

NB : 'Hoorn des overvloeds' is de vertaling van het Latijnse cornucopeia, van cornu (hoorn) en copia (overvloed, voorraad).